Przejdź do treści

Baza danych kolekcji

Jednym ze statutowych zadań Instytutu Paleobiologii PAN jest gromadzenie i przechowywanie zbiorów paleontologicznych – części przyrodniczego dziedzictwa ludzkości. Trzonem kolekcji są zbiory opisane w publikacjach wydanych przez Instytut. Obecnie jest to około 800 kolekcji; wielkość poszczególnych kolekcji jest bardzo różna, od jednego do ponad 10 000 okazów. Archiwum zdjęć z Polsko-Mongolskich Ekspedycji zostało włączone do katalogu jako kolekcja ZPAL Foto/Mon.

Baza danych została uruchomiona po zaledwie rocznym procesie migracji danych. Jest kompilacją ponad 20 systemów katalogowych, list opartych na publikacjach oraz inwentaryzacji zbiorów. Zdecydowaliśmy się na jej udostępnienie, wiedząc, że mogą w niej być pomyłki i nieścisłości. Jednakże oczekiwanie na pełne sprawdzenie wszystkich wpisów, znacznie odsunęłoby w czasie możliwość korzystania z bazy. Dlatego też prosimy o zgłaszanie zauważonych błędów Opiekunowi zbiorów.

Zapraszamy do korzystania z bazy danych. W zakładce Instrukcje wyszukiwania można znaleźć podpowiedzi jak efektywnie przeszukiwać katalogi.

Homepage photo: Ammonites