Przejdź do treści

Wyszukiwanie kolekcji


Wybierz pozycję stratygraficzną

Wybierz grupę systematyczną

Wybierz region geograficzny

Wybierz pozycję stratygraficzną

Holocen
0.01
0.01
Plejstocen
2.58
2.58
Pliocen
5.33
5.33
Miocen
23.03
23.03
Oligocen
33.90
33.90
Eocen
56.00
56.00
Paleocen
66.00
66.00
Kreda
145.00
145.00
Jura
201.30
201.30
Trias
251.90
251.90
Perm
298.90
298.90
Karbon
358.90
358.90
Dewon
419.20
419.20
Sylur
443.80
443.80
Ordowik
485.40
485.40
Kambr
541.00
541.00
Prekambr

Wybierz grupę systematyczną

Agnatha

"Algae"

Amphibia

Annelida i Chaetognatha

Anthozoa

inne Arthropoda

Aves

Bivalvia

Brachiopoda

Bryozoa

Cephalopoda

inne Cnidaria

Crustacea

Echinodermata

Foraminifera

Gastropoda

Ichnofossilia

Mammalia

Microfossilia

Ostracoda

Pisces

Porifera

Pterobranchia

Reptilia

Scaphopoda

Tabulata

Tracheophytae

Trilobita

Wybierz region geograficzny

Africa logo
Asia logo
North America logo
South America logo
Europe logo
Oceania logo
Antarctica logo
Earth Oceans logo