Przejdź do treści

Instrukcje wyszukiwania

Zachęcamy do rozpoczęcia przeglądania bazy od Wyszukiwania kolekcji by zorientować się w zasobach. Nazwa kolekcji może zawierać informacje, które pozwolą ograniczyć liczbę wyników. Wyszukiwanie okazów umożliwia zawężenie rezultatów przez wybór kryteriów, ale może skutkować koniecznością przeszukiwania setek rekordów w przypadku szczególnie bogatych kolekcji.

Wskazówki wyszukiwania kolekcji

 • możliwe jest wybranie wielu przycisków
 • brak wyboru jest równoważny z wyszukiwaniem wedle wszystkich kryteriów
 • grupy systematyczne są wydzielone w celach praktycznych i nie powinny być traktowane jako naukowy system (raz z dużej raz z małej), możliwe jest wybranie wielu przycisków
 • morskie organizmy mogą być przyporządkowane do kraju, zbiornika wodnego (morze, zatoka) lub oceanu

Wyniki wyszukiwania kolekcji

 • Wyniki wyszukiwania są posortowane według numeru kolekcji.
 • Obok nazwy kolekcji widnieje zdjęcie okazu, by pokazać sposób zachowania lub cechy charakterystyczne okazów. Obecnie jedynie nieliczne kolekcje mają załączone fotografie, ale prace nad dodawaniem ich wciąż trwają. Zdjęcie okazu może być powiększone po przejściu do widoku okazu (przed ściągnięciem pliku prosimy o zapoznanie się z Polityką praw autorskich).

Wskazówki wyszukiwania okazów

 • we wszystkich wpisywanych frazach wielkość liter nie ma znaczenia
 • w poszczególnych polach możliwe jest wpisywanie tekstu lub wybór parametru
 • wybór warunku jest niezbędny, aby podana fraza została wyszukana
 • Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy podać szukaną frazę lub/i wybrać dodatkowe warunki ograniczające. Uzyskane rezultaty będą spełniały wszystkie podane kryteria.

Pola wyszukiwania okazów

 • Zawierające frazę – Wyszukuje dokładną frazę we wszystkich polach dotyczących okazów. Uwaga, jeśli we wpisie w bazie danych jest błąd: literówka lub podwójna spacja, może to skutkować fałszywie negatywnym wynikiem.
 • Grupa systematyczna – Grupy systematyczne są wydzielone ze względów praktycznych i nie należy ich traktować jako systematyki w znaczeniu naukowym. Możliwy jest wybór tylko jednej grupy w danym wyszukiwaniu.
 • Nazwa taksonu – Wybór warunku jest niezbędny, aby podana fraza została wyszukana. Zwykle jako nazwa taksonu podana jest łacińska nazwa gatunku, jeśli gatunek nie może być określony podana jest nazwa wyższego taksonu, np. Theropoda indet. Nazwy gatunków są podawane zgodnie ze stanem wiedzy w momencie przyjmowania kolekcji, dla zrewidowanych kolekcji podawana jest synonimika.
 • Stratygrafia – Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz z listy. Możliwy jest wybór tylko jednej jednostki w danym wyszukiwaniu.
 • Region geograficzny – Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz z listy. Możliwy jest wybór tylko jednej jednostki w danym wyszukiwaniu.
 • Szczegółowa lokalizacja – Wybór warunku jest niezbędny, aby podana fraza została wyszukana. W niektórych przypadkach, gdy szczegółowa lokalizacja została wpisana na podstawie etykiet okazów, jedna lokalizacja może mieć kilka wariantów, np. okaz ze stanowiska Józefka z Gór Świętokrzyskich może być wpisany jako Józefka, Góry Świętokrzyskie lub Józefka lub tylko Góry Świętokrzyskie.
  Nazwa kolekcji – Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz z listy. Możliwy jest wybór tylko jednej jednostki w danym wyszukiwaniu.
 • Numer okazu – Prawidłowy format to kombinacja rzymskich lub arabskich liter (będąca skrótem od grupy systematycznej), numeru kolekcji i następującego po nim numeru okazu,
 • Bp. V/12 (kropka, odstęp i ukośnik są niezbędne). Uwaga: często numer okazu jest wprowadzany na podstawie publikacji, w przypadku kolekcji z numeracją rzymską w niektórych publikacjach omyłkowo może być podany numer arabski. Zaleca się sprawdzanie obu kombinacji w przypadku negatywnego wyniku.
 • Typ opisowy – Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz z listy. Możliwy jest wybór tylko jednej jednostki w danym wyszukiwaniu.
 • Rodzaj okazu – To pole należy traktować jako pomocnicze. Domyślnym wpisem jest okaz lub materiał dodatkowy (dla okazów porównawczych), pozostałe kategorie były przyporządkowywane w miarę posiadanych informacji, np. stoliki SEM mogą nie zawierać wszystkich okazów na stolikach SEM, ale wszystkie przyporządkowane do tej kategorii okazy będą na stolikach SEM.

Wyniki wyszukiwania okazów

 • Wyniki wyszukiwania mogą być sortowane według numeru okazu, typu lub nazwy taksonu.
 • Możliwe jest wybranie jedynie okazów, dla których mamy dokumentację fotograficzną. Obecnie jedynie nieliczne okazy mają załączone fotografie, ale prace nad dodawaniem ich wciąż trwają (przed ściągnięciem pliku prosimy o zapoznanie się z Polityką praw autorskich).